i1277 er en stadig mer utdatert blogg med ustødig fokus på informasjon, sosio-tech, grensesnitt og design.

Flere poster på forsiden eller i arkivet.

Mer om i1277

Mann blogget på åpen gate

I dag har klassen forsøksvis drevet CSCW. Fire grupper satt i hvert sitt rom og skulle løse en oppgave via web. Hva datastøttet samarbeid angår var det nok ikke så veldig vellykket. Deltagerne manglet både erfaring og retningslinjer.

Det kunne virke som om gruppene var mer opptatt av å løse problemet for seg selv (internt på gruppa) enn å forsøke å samarbeide med de andre gruppene. Jeg gikk nok i denne fellen selv. En ting er at man fort merket at kommunikasjonen ikke var god nok til å støtte noe skikkelig samarbeid. En annen ting er at det er ikke alltid det gøyeste å oppgi sine egne idéer til fordel for andres…

Dersom vi hadde jobbet videre med denne arbeidsformen hadde nok en mer funksjonell praksis tvunget seg fram.

Senere holdt Jill Walker fra humanistisk informatikk en forelesning om blogging. Hun var en veldig bra foreleser, og det skadet vel heller ikke at dette med blogging og det digitale uttrykk åpenbart er noe hun brenner for.

Jill Walker underviser i webdesign og webestetikk og kunne avsløre at hun ikke villle gi sine studenter den sedvanlige “lag en side med to lenker og en tabell”-oppgaven. Selvfølgelig ikke. Man skjønner det gjerne ikke første gangen man prøver html, men personlige, statiske hjemmesider er jo som regel utrolig kjedelige. Ta en titt på hjemmesidene vi lagde som delfagsstudenter. Mange av de ligger der ennå. Du ler kanskje, men jeg tipper det er av andre grunner enn at innholdet er så morsomt og interessant…

Hm. Er det fremdeles mulig å melde seg opp til Webdesignkurset hennes mon tro?

Comments are closed.