i1277 er en stadig mer utdatert blogg med ustødig fokus på informasjon, sosio-tech, grensesnitt og design.

Flere poster på forsiden eller i arkivet.

Mer om i1277

Forslag

Jeg tror jeg har sagt det før. Men én gang til kan ikke skade: Hovedfagsoppgaver/masteroppgaver avlagt ved IFI bør gjøres tilgjengelig i en database.

Hvorfor?

1. Studentene har jobbet med oppgaven i minst et år, og oppgavene fortjener bedre enn å støve ned. Kunnskapen de har skapt bør ses på som verdifull i seg selv og ikke bare et mål for å få de ferdig med oppgaven og ut av faget. Vi skal ikke se bort fra at “yngre” studenter kan ha noe å lære….

2. Andre studenter kan få idéer av oppgavene, eller gjerne bygge videre på det som er gjort

2. Studentene får en idé om hvordan oppgaven blir til slutt, altså hva som forventes både når det gjelder skrivestil, formattering, og innhold. Dette kan gjerne virke avskrekkende på oss stakkarer som ser på denne oppgaven som et stort uoverkommelig monster. Få sett at dette ikke nødvendigvis skal være så vanskelig som vi skal ha det til.

Studenter som av en eller annen grunn ikke ønsker å offentliggjøre sin oppgave, får slippe.

Så kan jo de som har litt ekstra fritid til overs kose seg med å lage visuelle modeller som plasserer de ulike oppgavene tematisk i forhold til hverandre og til de ulike fagretningene, så blir det ennå lettere å finne frem.

Ellers er det under et døgn til oppgave 2 skal leveres inn, jeg ligger skikkelig dårlig an, men likevel gleder jeg meg til innspurten. Jeg benker på meg med The Hidden Cameras og mengder av usunn mat og drikke….

137 kommentarer til “Forslag”

  1. Kristin Says:

    Jeg synes dette er et bra forslag, kanskje ikke så overraskende siden min egen oppgave ligger innenfor området “collaboration” og “knowledgebuilding”. Jeg har en forståelse av at det er en tradisjon å gjøre oppgaven man har skrevet tilgjengelig i html format, men ulempen er at man må finne dem selv. En felles database hadde økt tilgjengeligheten og samtidig vært mindre tidkrevende.. Gjenomførbart: absolutt, kommer det til å skje? Ja, hvem vet.. UiB er ikke viden kjent for å kaste seg rundt i det noen har et godt forslag :)

  2. Henning Says:

    jøyjemeg, det er jo noe vi må ha(trodde vi hadde det–men der kan du se hvor mange h.oppg. jeg har lest)

    Tror du er rette personen til å ta det opp med fagutvalget.

    Mener HF har en slik db.