i1277 er en stadig mer utdatert blogg med ustødig fokus på informasjon, sosio-tech, grensesnitt og design.

Flere poster på forsiden eller i arkivet.

Mer om i1277

Nyord i avisspråket

Norsk Aviskorpus (som huses av Aksis her på UiB) er en database bestående av enorme mengder tekst som skrapes av et utvalg norske nettaviser. Hensikten er å “legge til rette for empiriske studier av norsk språk slik det fremstår” i avisene. Språkets kompleksitet og utvikling illustreres ved at 1000-1500 nye ord legges til hver dag. Dette er altså ord som etter mange års drift ennå ikke har funnet veien inn i korpuset. Svært mange av disse er riktignok ikke egentlige ord, men ulike bøyningsformer, sammenstillinger (som avisene jo elsker), eller stavefeil (med mindre høreekstreme rett og slett er et usedvanlig flott nyord). Noen eksempler fra lørdagens nye ord er hovedmobberen, dingoblandinger, og Hillbilly-holloi. Det er selvfølgelig også en del ord som bærer preg av dagen de ble “skapt”: Gjennomreligiøst, flerkulturelskende, herrefolkstatus og blasfeminisme.

Sjekk gjerne den daglig oppdaterte siden, mange av eksemplene gir Google-søkene i besøksloggen verdig konkurranse hva snodighet angår.

Comments are closed.