i1277 er en stadig mer utdatert blogg med ustødig fokus på informasjon, sosio-tech, grensesnitt og design.

Flere poster på forsiden eller i arkivet.

Mer om i1277

Mer om hovedfagsoppgaver…

Jeg er ikke den eneste som synes det er litt pussig hvordan hovedfagsoppgavene later til å forsvinne den dagen de er ferdige. Kan hende tar jeg feil, men jeg har en følelse av at de støver ned på biblioteket for aldri mer å bli viet en tanke av andre enn de nærmeste pårørende. Man skulle nesten tro at de som trekker i trådene tenkte at “dette må vi for all del gjemme unna, tenk om noen skulle ha nytte av dette”.

Men alt dette var kanskje bare en drøm eller en innbilning for nå har jeg kommet over et område for elektronisk publisering av hovedfagsoppgaver. Dette er jo bra. Selv om det virker som publisering er noe hver enkelt student selv må ta initiativ til.

Dette at mer informasjon gjøres tilgjengelig kan være med på å gjøre det enklere i fremtiden å bygge videre på andres arbeid. Det er ikke så mye arbeid som kan bli gjort innenfor rammene av den nye masteroppgaven. Derfor vil det være bra når det legges til rette for mer samarbeid og større prosjekter. Så får det arbeidet man utfører likevel verdi. Kanskje burde UiB hatt et institutt for tverrfaglige studier, ihvertfall hadde det vært kjekt dersom man kunne samarbeide over faggrensene i større grad.

Comments are closed.