i1277 er en stadig mer utdatert blogg med ustødig fokus på informasjon, sosio-tech, grensesnitt og design.

Flere poster på forsiden eller i arkivet.

Mer om i1277

(riktignok små) fremskritt med oppgaven

Jeg går ikke lenger på kurset som var opprinnelsen til denne bloggen. Likevel fortsetter jeg å pludre her fra tid til annen. det er kanskje naturlig å skrive litt om hovedfagsoppgaven her inne. Jeg er jo tross alt fulltidsarbeidene hovedfagsstudent nå. I hvert fall i teorien…

Den faglige motivasjonen har ikke vært helt på topp i det siste. Jeg har avventet svar på prosjektbeskrivelsen, men det ser nå ut til å ordne seg. Medievitenskap utlyste tidligere en sivilarbeiderstilling som jeg har forhørt meg om, men de har nå utsatt avgjørelsene rundt dette til den forestående sammenslåingen mellom IFI og Media er avklart. Dermed er det ikke bare én men to grunner mindre til å nøle med å komme i gang med oppgaven.

NHvorvidt denne sammenslåingen er av det gode så har jeg ikke gjort meg opp noen mening ennå. Jeg vet ikke nok om hva det vil innebære. På den ene siden er det viktige deler av fagene som ikke har så mye med hverandre å gjøre, særlig på lavere nivå. Samtidig appellerer sammenslåingen til meg ettersom de delene av vårt fag jeg interesserer meg mest for har mye til felles med andre fag, som hum.inf og media. Over halvparten av mine hovedfagsforslag kunne sikkert like gjerne blitt skrevet ved et av de instituttene. Digitale media og bruken av disse er noe jeg kunne tenke meg å se nærmere på. Kanskje muligheten for en fremtidig doktorgradsoppgave blir styrket med denne sammenslåingen?

Ellers kan det nevnes at jeg har søkt på diverse assistent/veilederstillinger for å kompansere for den manglende kontakt med dagmiljø som oppgaveskriving representerer. Jeg har selvfølgelig bare fått avslag, men du verden for en initiativrik type, eller hva?

Comments are closed.