i1277 er en stadig mer utdatert blogg med ustødig fokus på informasjon, sosio-tech, grensesnitt og design.

Flere poster på forsiden eller i arkivet.

Mer om i1277

Digitalpels

ples aDigital teknologi gjør ting og tang så mye lettere for oss. Aktiviteter som tidligere krevde teknisk innsikt, kanskje en smule talent eller i det minste store doser tålmodighet er nå tilgjengelig for oss andre. For eksempel det å lage musikk, å publisere, å ta bilder.

Dette fører til at flere gjør flere ting. Og tang. Uten å gå den lange omveien som vi gjerne kaller å lære noe fra grunnen av. Noen er kritiske og synes dette bare gir støy (her hadde det passet med en link men fant ingen, gitt). At det essensielle vil drukne i det uvesentlige. Vel, det bekymrer meg i svært liten grad. Gledesdreperne får mene hva de vil, gi folket eiendomsrett til de kreative produksjonsmidlene!

Dette leder meg til postens utgangspunkt: Snille foresatte ga meg digitalkamera til jul. Den lille tingesten har gitt meg mye glede. Planen er dermed å live opp innimellom all denne trøtte teksten med et og annet bilde framover. Som det over, en Nygårdsgateklassiker til glede for gamle bergensere.

Comments are closed.