i1277 er en stadig mer utdatert blogg med ustødig fokus på informasjon, sosio-tech, grensesnitt og design.

Flere poster på forsiden eller i arkivet.

Mer om i1277

Dagens seminar

For en tid siden kritiserte Øystein det faste opplegget der studenter presentererer artikler. De fleste av studentene som har gjort dette (meg selv inkludert), har ikke de rette forutsetningene for å gjøre det på en pedagogisk måte. Dermed blir læringsutbyttet noe grumsete hvertfall for mitt vedkommende. Men nok om det.

Nina sa i forbindelse med artikkelpresentasjonen at hun trodde forfatteren(eller hvem det nå var) mente man kunne bruke de ulike teoriene om hverandre, men dette protesterte Lindstöm på. Det virket som han mente at man må velge et paradigme og forholde seg til bare det. Jeg må si jeg stusset litt over det. Virkeligheten er jo ikke så enkel at den kan beskrives enten av sosiologer eller psykologer. Man bruker ulike verktøy til å se på ulike sider ved et fenomen.

At forutsetningene teoriene og paradigmene bygger på kan være innbyrdes motsigende vil jo kunne være problematisk. Men i samfunnsvitenskapene er det ikke noe fasitsvar, vi velger teorier utfra deres fruktbarhet som forklaringskraft og ikke utfra en overbevisning om hva som er mest beskrivende.

Som en avslutning på dagen hadde Daniel Jung fra Humanistisk Informatikk en interessant presentasjon av språklæringsverktøyet Lingo.

Comments are closed.