i1277 er en stadig mer utdatert blogg med ustødig fokus på informasjon, sosio-tech, grensesnitt og design.

Flere poster på forsiden eller i arkivet.

Mer om i1277

The final countdown

Klokkene tikker mot den skremmende datoen 15.juni 2003. Dette er datoen da jeg skal levere en hovedfagssøknad. Som helst bør godkjennes. Hvis ikke, mister vi de fem metodevekttallene og 50000 i bonus fra Statens Lånekasse (det forteller hvertfall ryktene). Det skumle er at jeg ikke føler meg noe nærmere et oppgavevalg nå enn i januar. Bortsett fra sånn tidsmessig, da.

Advarsel: Lang og linkfri post

Har en masse videre temaer som kunne vært interessante. Men å spisse det inn til en oppgave som jeg (og andre) synes er interessant og som ikke har vært gjort før er ikke så enkelt. Det hadde vært kjekt om de forslagene som leveres i Metodekurset kunne samles inn, det er jo sikkert mange av dem som er gode og ubrukte og kunne gitt gode idéer. En retning er it-strategi/arkitektur-veien.

Det ene oppgaveforslaget hadde med den nye Studentportalen å gjøre. Hva er studentenes behov i forbindelse med denne portalen, og i hvilken fgrad er de ansatte villige til å legge inn riktig informasjon slik at den blir pålitelig? Det ligger minst to hovedfagsoppgaver i dette. Å kartlegge de ansattes syn og behov i forbindelse med dette er kanskje det nærmeste jeg har kommet en “skikkelig” oppgave hittil. Dette prosjektet kunne gi direkte anvendbar informasjon, og resultatene er ikke “gitt” på forhånd.

Men jeg vet ikke hvor klar jeg er for en større kvantitativ undersøkelse av denne sorten. Og, det største aberet, denne oppgaven kunne kanskje like gjerne gjøres av Adm.org, ser ikke helt hvordan mine kunnskaper fra Informasjonsvitenskap skal være spesielt vesentlige her, vet ikke hvor mye IT-relatert jeg vil lære i prosessen heller.

En annen ting man kunne sett på er hvordan vårt eget institutt organiserer informasjonen. Gjøres det så effektivt som man skulle tro av et fag som heter Informasjonsvitenskap? Er studentene fornøyd med informasjonen /kommunikasjonen med fagets administrasjon/vitenskapelige miljø?

Et av problemene med en sånn oppgave ville jo være at jeg er en “insider” og således ganske forutinntatt. Som om jeg har svaret på forhånd liksom. Dessuten har jeg ikke IS-arkitekturkurset som sikkert har noen modeller og rammeverk man kan se dette ut i fra.

Synes HCI og brukergrensesnitt er “min greie”, og å gjøre noe man selv synes er gøy hadde jo sikkert ikke vært noen ulempe å ta noe innen denne retning.

Et aber med sånne oppgaver er at HCI-feltet begynner å få noen år på baken, og det er gjort en hel masse forskning. Det er sikkert ting det ikke er forsket på også, men å finne disse områdene for en som ikke har 100% oversikt over allt det er forsket på er litt sånn nål og høystakk. Et annet problem her er at det er lett for at dette ikke vil bli så velidg relevant for karrieren senere. Men det gjelder vel egentlig det meste jeg kommer på av forslag.

Man kunne jo gjøre en studie i brukere og navigasjon. For eksempel lage ulike oppsett for å poresentere den samme informasjonen, hierarkisk eller ved søk eller med hypertekst kanskje. Så kunne man se på brukernes interaksjon med disse systemene og prøve å fine noe om hva slags systemer som er enklest å bruke eller fungerer mest intuitivt for ulike aldersgrupper for eksempel.

Nok en gang en sånn oppgave hvor det er en snikende følelse av at jeg har svaret på forhånd… I det første forskningsforslaget mitt i metoden skrev beskrev jeg en ny funksjon i nettlesere som skal gjøre det enklere å navigere i nettleserens historie. Jeg ville se på om den ville kune føre til mer effektiv og avansert surfing. Denne funksjonen er noe jeg selv ønsker, dermed ble det nesten som hele prosjektet ble et slags skalkeskjul, ikke drevet av teori, men av praktiske behov. Her kjenner jeg meg igjen i det Zenon W. Pylyshyn skriver i pensum-artikkelen “Some Remarks on the Theory-Practice Gap”. Han skriver om HCI-feltet som drevet av praktiske behov snarere enn teoretisk forankring. Og det man egentlig lærer i dette fagfeltet er ikke grunnleggende paradigmerog teorier men en slags intusisjon og evne til å se problemene og hva man kan gjøre med dem. Men, i en hovedfagsoppgave er det selvfølgelig mer strikte, teoretiske krav…

En siste retning jeg kunne gjort en oppgave i er den som har med dette faget å gjøre, CSCL og e-læring. Mye av det jeg har gjort på hovedfag har hatt med pedagogikk og overføring av kunnskap og denslags og gjøre og det logiske vil være å gjøre en oppgave i dette feltet. Det siste forslaget jeg leverte i Metode-faget var å gjøre en studie av bruk av blogger i en læresammenheng, se om mønstrene for kommunikasjon endret seg og undersøke hvordan/hvorvidt bloggene dannet “learning communities”. Dette synes jeg er interessant ikke bare ut i fra CSCL og det å forske på e-læring, men også fordi man får sett på hvordan studentene bruker blogger til diskusjon og kommunikasjon. Jeg må innrømme at jeg er svak for digital kommunikasjon og “e-literacy”, kanskje jeg burde skrevet oppgave på hum.inf i stedet.

However, et par aber her og: For det første har vi allerede studenter ved institituttet som skriver oppgave om dette (duh!). Videre gjelder det her også: Hvor framtidsrettet er en sånn oppgave egentlig?

Ettersom jeg tar INFO352 gir det altså mening å skrive om et eller annet læringssystem og det kan det godt hende jeg gjør. Kanskje dukker det opp et eller annet uutforsket system de nærmeste ukene, vi får se. Tikk, tikk…

2 kommentarer til “The final countdown”

  1. Tom Says:

    Vit, kjære venn at du ikke er alene i frustrasjonens univers. Selv om det i dag kan se ut til at selv starten av hovedoppgaven er uoverkommelig, så må du huske at:

    Alt har en ende, unntatt pølsa – den har to.
    Nordisk ordtak

  2. i1277 Says:

    Kloke ord. En annen trøst er at starten på hovedoppgaven sikkert er barnemat i forhold til slutten.