i1277 er en stadig mer utdatert blogg med ustødig fokus på informasjon, sosio-tech, grensesnitt og design.

Flere poster på forsiden eller i arkivet.

Mer om i1277

Stygt å peke?

En norsk internettportal ble saksøkt for å ha en pekere til diverse fildelingsprogram. Selvfølgelig endte det med frifinnelse.

Fra domsavsigelsen (legg merke til at rettsapparatet har kastet seg på orddelingsbølgen):

“Uten pekere vil tilgangen til informsjon over Internett gå fra å være meget enkel til meget vanskelig.”
“Ut fra det (…) fremkomne, legger retten til grunn at fildelingsprogrammene både generelt og spesielt for lydfilers vedkommende, har lovlige anvendelsesområder som er relevante. FIldelingsprogrammene kommer i så måte ikke i noen vesentlig annen stilling enn for eksempel video opptakere og kopimaskiner”.

BBC vurderer visstnok p2p-teknologi i forbindelse med at mediaklipp fra deres rikholdige arkiv gjøres tilgjengelig.

Siden jeg er i humør til å legge inn irrelevante aproposer tar vi med en artig opplysning fra sistlinkede artkkel:

“Before videotape arrived in the 1960s, all TV shows were transmitted live. The Sunday Night Play, for example, a staple of postwar weekend viewing, was repeated on Thursday nights but that meant reassembling the cast and crew to re-enact the whole process live.”

Comments are closed.