i1277 er en stadig mer utdatert blogg med ustødig fokus på informasjon, sosio-tech, grensesnitt og design.

Flere poster på forsiden eller i arkivet.

Mer om i1277

Den unge mannen og faget

Mon tro om noe av grunnen til at dette hovedfaget drar i langdrag er en ubevisst “frykt” for det som skjer når man endelig er ferdig? En nagende forståelse av at livet på Høyden faktisk er høyden på livet? En latent motivasjon skjult langt nede under bevisstheten som ikke trigges før den kjenner den svalende lukten av fast jobb og fint honorar? Nåja, til poenget. Det skal sytes og snakkes fag.

Jobbmarkedet i IT-bransjen er som kjent lite oppløftende for oss som nærmer oss statusen “nyutdannet”. Når selv enkle stillinger ved eget fakultet/institutt (pc-veileder/undervisningsasistent/sivilarbeider) virker umulig å få, ser det stygt ut når det gjelder å hanke inn ærlig arbeid ute i det ordentlige samfunnet.

De av oss som kun trakterer de mer teoretiske delene av de faglige instrumentene (hum.inf, info.vit) sliter gjerne litt ekstra. I de aller fleste stillingsutlysninger kreves det at man berhersker et utall teknologier informasjonsvitere flest knapt kan stave. Nå kunne nok instituttet ved noen enkle grep gjøre studentene bedre rustet til å møte arbeidslivet, men det får vi ta i en annen post. Uansett, fokus har vært (og bør fortsatt være) teori (og ikke praksis) i et universitetsstudium som vårt.

Hva informasjonsvitenskap egentlig er strides de lærde om. Men mine hovedinteresser innen dette faget kan forsøksvis utrykkes i en slags overlappende tredeling:

1. Den tekniske delen, databaser, systemdesign og den slags. Hvordan organiserer vi informasjon på en hensiktsmessig måte? Det er mye fokus på dette på lavere grad, så mye at mange blir overrasket når de kommer til hovedfag/masternivå og oppdager at faget er mer enn systemdesign. De som fortsetter med det tekniske på hovedfag/master får verdifull erfaring i programmering og systembygging, og må nok sies å stille noen skritt lengre foran i jobbkøen.

2. Den “digitalsosiologiske” delen. Hva slags sosiale og kulturelle konsekvenser moderne informasjonssystemer har, hvordan forvalter vi vår identitet i virtuelle rom osv. Dette er ikke noe hovedfokus her på faget akkurat, så mine interesser innen dette feltet skyldes nok helst sosiologen i meg. Dette feltet befinner seg ganske nære skjæringspunktet mellom media og informasjonsvitenskap, uten at det virker som fagene er helt klar over det selv ennå. InterMedia virker dog å være inne på noe (kudos til de for å hoste denne bloggen forresten). Det vanker nok neppe enorme mengder jobbtilbud til de som fordyper seg i dette, med mindre de har spesiell ekspertise innen CSCL.

3. Menneske-maskin-delen. Denne er nært beslektet med de to andre, men der fokuset i den første delen er på maskin/system og i den andre er på mennesker, er den tredje delen fokusert på samhandlingen mellom menneske og informasjonssystemet. HCI, informasjonsarkitektur, usability. Mitt hovedfokus, dette.

Comments are closed.