i1277 er en stadig mer utdatert blogg med ustødig fokus på informasjon, sosio-tech, grensesnitt og design.

Flere poster på forsiden eller i arkivet.

Mer om i1277

Nøkkelord: ord

Nyord i avisspråket

6. februar 2006

Norsk Aviskorpus (som huses av Aksis her på UiB) er en database bestående av enorme mengder tekst som skrapes av et utvalg norske nettaviser. Hensikten er å “legge til rette for empiriske studier av norsk språk slik det fremstår” i avisene. Språkets kompleksitet og utvikling illustreres ved at 1000-1500 nye ord legges til hver dag. […]