i1277 er en stadig mer utdatert blogg med ustødig fokus på informasjon, sosio-tech, grensesnitt og design.

Flere poster på forsiden eller i arkivet.

Mer om i1277

Åpen tilgang

The Internet has fundamentally changed the practical and economic realities of distributing scientific knowledge and cultural heritage. For the first time ever, the Internet now offers the chance to constitute a global and interactive representation of human knowledge, including cultural heritage and the guarantee of worldwide access.

Slik begynner the Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, en erklæring UiB (som en av to norske institusjoner) gledelig nok har skrevet under.

Hvorfor velge åpen tilgang? Både for å demokratisere tilgangen på kunnskap og for å øve innflytelse: Undersøkelser viser at en fritt tilgjengelig artikkel vil ha flere ganger høyere sannsynlighet for å bli sitert enn en “innestengt” artikkel.

DSpace er et åpent kildekodesystem for arkivering av forskningsmateriale i digital form. De nærmeste dagene holder DSpace User Group en konferanse her i Bergen, der det skal snakkes om publisering av akademisk arbeid. Et høyst aktuelt tema for alle instituttene på UiB, altså, og noe som burde være av særskilt interesse for informasjonsfagene. At jeg ble oppmerksom på konferansen mer eller mindre tilfeldig, er symptomatisk for en organisasjon med en heller haltende informasjonsflyt (ryktet forteller at de ansatte ikke har blitt informert verken via intranett eller mail). Men det er ikke bare universitetet som institusjon som er noe sendrektig av seg. UiBs nettavis På Høyden kan melde om at bare 15 prosent av doktorgradskandidatene går med på å legge ut avhandlingene sine i universitetets åpne forskningsarkivet BORA (via Undercurrent). Teknologiske barrierer for åpen adgang fjernes, men de kulturelle og juridiske gjenstår.

Jill Walker presenterte åpen tilgang sett fra forskerens synspunkt
Om Open Access i Wikipedia

Comments are closed.